Spelregels

De spelregels zijn gebaseerd op  Rijnhuizen Buitengewoon 2020 (vervallen i.v.m. Corona); t.z.t. zullen de regels worden aangepast.

Bij inschrijving onderschrijft u de algemene voorwaarden. Hoe de procedure verder verloopt tot aan definitieve plaatsing leest u hieronder: 

 • U kunt zich alleen inschrijven via het digitale inschrijfformulier, via de link in de uitnodigingsbrief of via de link op de website.
 • U dient in te schrijven vóór 15 februari 2020.
 • Beoordeling van uw werk is onderdeel van de selectieprocedure. De kunstcommissie kijkt naar kwaliteit en diversiteit en het aantal plaatsen is beperkt; wanneer u niet geselecteerd bent voor deelname wil dat niet zeggen dat uw werk van onvoldoende niveau is.
 • U ontvangt in de eerste week van mei 2020 bericht of u bent geselecteerd of afgewezen; de uitkomst van de selectieprocedure is bindend.
 • Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.
 • Uiterste betalingstermijn is 1 juni 2020; daarna worden de plaatsen aan anderen toegewezen.
 • Bij annulering na 15 juni 2020 bestaat er geen recht op restitutie, tot uiterlijk deze datum kunt u kosteloos annuleren.
 • Uiterlijk eind juni 2020 krijgt u een bericht over de logistiek van opbouwen en afbreken met plattegrond en standplaats.

Algemene voorwaarden

 1. Kunstenaars uit Nieuwegein en omgeving worden met voorrang geplaatst.
 2. De ingeschreven deelnemer dient beide dagen zelf aanwezig te zijn en mag alleen eigen kunst presenteren en voor verkoop aanbieden.
 3. Deelnemers publiceren geen bewerking of werk van andere kunstenaars (Wet op Auteursrecht) 
 4. Transacties zijn voor eigen rekening en risico van de verkopende deelnemer.
 5. De deelnemer geeft bij inschrijving toestemming voor publicatie van foto’s en filmbeelden door de organisatie.
 6. Deelname is op eigen verantwoordelijkheid en voor risico van de deelnemer.
 7. Standplaatsen die om 11.30 uur niet in gebruik zijn genomen, worden door de organisatie aan andere deelnemers gegeven. Er is geen mogelijkheid tot restitutie.
 8. Bij calamiteiten moet u gehoor geven aan de aanwijzingen van de organisatie en de hulpverleners.
 9. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw eigendommen voor, tijdens of na het cultuurevenement Rijnhuizen Buitengewoon.
 10. Bij bijzondere omstandigheden kan de organisatie besluiten om Rijnhuizen Buitengewoon voortijdig te annuleren. De organisatie  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten en/of gederfde inkomsten.
 11. Daar waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist de organisatie.

Organisatie = Bestuur Stichting KunstGein; Deelnemer = ingeschreven en geplaatste kunstenaar die eigen werk exposeert en verkoopt.