Rijnhuizen Buitengewoon 2022 vervallen

Om logistieke redenen kan Rijnhuizen Buitengewoon in 2022 helaas niet doorgaan.
Het bestuur van Stichting KunstGein bekijkt de mogelijkheden om het kunst- en cultuurevenement in 2023 opnieuw te organiseren.
Houdt de berichten op deze website en op kunstgein.nl in de gaten!