Bij inschrijving onderschrijft u de algemene voorwaarden. In de loop van de komende maanden wordt informatie over het voortraject en de organisatie van de expositie verder aangevuld.

Algemene voorwaarden

 1. Kunstenaars uit Nieuwegein en omgeving worden met voorrang geplaatst.
 2. De ingeschreven deelnemer dient beide dagen zelf aanwezig te zijn en mag alleen eigen kunst presenteren en voor verkoop aanbieden.
 3. Deelnemers publiceren geen bewerking of werk van andere kunstenaars (Wet op Auteursrecht) http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/22230. 
 4. Transacties zijn voor eigen rekening en risico van de verkopende deelnemer.
 5. De deelnemer geeft bij inschrijving toestemming voor publicatie van foto's en filmbeelden door de organisatie.
 6. Deelname is op eigen verantwoordelijkheid en voor risico van de deelnemer.
 7. Standplaatsen die om 11.30 uur niet in gebruik zijn genomen, worden door de organisatie aan andere deelnemers gegeven. Er is geen mogelijkheid tot restitutie.
 8. Bij calamiteiten moet u gehoor geven aan de aanwijzingen van de organisatie en de hulpverleners.
 9. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw eigendommen voor, tijdens of na het cultuurevenement Rijnhuizen Buitengewoon.
 10. Bij bijzondere omstandigheden kan de organisatie besluiten om Rijnhuizen Buitengewoon voortijdig te annuleren. De organisatie en betrokken besturen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten en/of gederfde inkomsten.
 11. Daar waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist de organisatie.

Organisatie = de besturen van Stichting KunstGein, Stichting Kunstmarkt Nieuwegein en Kunstenaarscentrum Nieuwegein.

Deelnemer = ingeschreven en geplaatste kunstenaar die eigen werk exposeert en verkoopt.