Houd bij uw bezoek aan Rijnhuizen Buitengewoon rekening met het volgende:

Ruim baan voor hulpdiensten op Rond het Fort:
– zet uw fiets in de fietsenstalling
– parkeer op de aangegeven plaatsen, Rond het Fort moet vrij blijven voor hulpdiensten
– volg de instructies van de verkeersbegeleiders op.

Bij betreden van het landgoed van Kasteel Rijnhuizen:
– Rijnhuizen Buitengewoon is toegankelijk voor alle leeftijden; kinderen jonger dan 12 jaar onder begeleiding van een volwassene
– ieder die Rijnhuizen Buitengewoon bezoekt, geeft automatisch toestemming voor het maken van foto’s en video’s voor promotionele doeleinden
– het park van kasteel Rijnhuizen is niet toegankelijk voor honden.

Gezellig terras op het centrale plein:
– het consumeren van alcohol onder de 18 jaar is niet toegestaan; bij twijfel vraagt het barpersoneel u om uw legitimatie
– het is niet toegestaan om glaswerk of servies van het terras mee te nemen op het expositieterrein

Extreem weer, brand of andere niet-verwachte gebeurtenissen:
– u kunt bij de EHBO-post terecht voor ernstige gevallen, maar ook voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister
– probeer bij eventuele calamiteiten rustig te blijven en waarschuw onze medewerkers
– volg ten alle tijde de instructies van onze medewerkers en hulpverlenende instanties op
– de organisatie van Rijnhuizen Buitengewoon houdt zich niet aansprakelijk voor enig letsel of materiële dan wel immateriële schade

Medewerkers van Rijnhuizen Buitengewoon zijn herkenbaar aan de badge die ze dragen.