De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is op 25 mei 2018 vervangen door strengere Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het portretrecht is een van de oudste rechten op het gebied van privacy. De AVG is duidelijk en expliciet: een foto is een persoonsgegeven en mag niet ongevraagd door derden worden bewerkt of gepubliceerd. De AVG is maar beperkt van toepassing als dit gebeurt voor journalistieke, artistieke of literaire doeleinden. 

Fotograferen & filmen tijdens een evenement

U mag mensen op straat filmen, ook als ze herkenbaar in beeld komen. Zolang het gaat om gewoon straatbeeld, is dat volgens de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam geen schending van portretrecht. Filmen in genante of rare situaties kan wél tegen het portretrecht aanlopen. Als er een duidelijk nieuwsbelang is bij de foto, dan kunnen mensen er geen bezwaar tegen maken, bijvoorbeeld tijdens een evenement als Rijnhuizen Buitengewoon.
Laat u mensen meedoen aan een video-opname, dan heeft u eigenlijk toestemming nodig. En dat betekent ook vooraf uitleggen waar het over gaat. Het is verstandig toestemming op papier te krijgen (een ‘quitclaim’), omdat een ondertekend stuk papier als zwaar bewijs geldt. Maar een mondelinge gegeven en gefilmde toestemming is ook rechtsgeldig. Zolang maar duidelijk is waar men toestemming voor geeft. Eenmaal gegeven toestemming onder de AVG is achteraf niet meer intrekbaar bij publicatie voor journalistieke of literaire doeleinden.